TWR lennujuhi intervjuu

TWR lennujuht - Mariliis Õun 

Miks otsustasid hakata lennujuhiks?
 Minu esimene kokkupuude lennundusega oli juba lapsepõlves. Minu hobilendurist isa võttis mind suvekuudel tihti kaasa Ridali lennuväljale, kus tegin tutvust purilennundusega. Nendest suvedest tekkis mul huvi ja armastus lennunduse vastu. Üks meie pere tuttav lennuklubist (ja praegune minu kolleeg) töötas juba siis lennujuhina ning tema kaudu sain teada lennujuhtimise ameti kohta. Kindlam huvi just selle eriala vastu tekkis põhikooli lõpus.

Kus sa lennujuhiks õppisid? Kas lennujuhi õpingud olid rasked või pigem põnevad?
Mina õppisin lennujuhiks Eesti Lennuakadeemias. Sealsed õpingud olid mitmekülgsed ja hõlmasid endas nii üldiseid kõrghariduse omandamiseks ette nähtud õppeaineid kui ka kaheaastast erialabloki läbimist. Õppetöö oli põnev ja väljakutseid täis, pidevalt tuli ennast ületada ja näidata oma oskusi nii teoreetilistes kui ka praktilistes ainetes. Kõige olulisemad olid erialatunnid, mis toimusid kahe semestri vältel. Need tunnid toimusid spetsiaalsetes simulaatorites, kus loodi tegelikkusele võimalikult sarnane keskkond ja igat õppurit juhendas individuaalselt instruktor. See oli kindlasti kogu kooliaja kõige olulisem, huvitavam ja ka pingelisem aeg. Nii kooli kui ka tööle saamise protsessis oli kindlasti peale sobivate isikuomaduste, õpingute ja tugeva tervise oma osa ka asjaolude heal kokkulangevusel. Minul seda viimast vajalikel hetkedel jagus ning sain tööle EANSi, mis on üks kahest tööandjast lennujuhtidele Eestis.

Kirjelda oma tüüpilist tööpäeva.
Minu spetsialiseerumiseks on lähilennujuhtimine ehk töö lennujuhtimistornis ja lähenemislennujuhtimine ehk töö väljuvate ja saabuvate lennukitega radariekraani taga. Minu tüüpiline tööpäev võib alata nii hommikul, ennelõunal, pärastlõunal kui ka juba hilisel õhtupoolikul. Tööpäeva alguses on vaja end kurssi viia ilmaoludega ning muu infoga, mis võib vahetuse jooksul oluline olla. Tööpäeva jooksul tegutsen aktiivselt lendude juhtimisega umbes neljal korral, lisaks olen umbes kolmel korral abiks oma kolleegidele, kui liikluskoormus on keskmisest suurem. Iga selline tööpositsioonil olek kestab olenevalt päevast ja kellaajast 45 minutist kuni kahe tunnini ja nende vahel on võimalus puhata. Oma tööd tehes vastutan selle eest, et õhusõidukid saaksid turvaliselt liigelda oma sihtkohtadesse. Mul on olemas info selle kohta, kust nad tulevad ja millist teekonda pidi eelistavad liikuda. Minu ülesandeks on võimaldada neile liikumine nii otse ja kiiresti kui võimalik säilitades samas kõikide õhusõidukite vahel nõutud minimaalsed kaugused. Põnevaks lähebki olukord siis, kui mitu õhusõidukit on planeerinud oma lendude väljumised või saabumised samasse aega.

Mis on parim osa sinu tööst?
Oma töö juures meeldib mulle kõige enam see, et lahendan päevast päeva pisikesi logistilisi loogikaülesandeid. Neil on alati mitu õiget lahendust, kuid minu ülesanne on leida see kõige optimaalsem. Mulle meeldib see tunne, kui saabuvad lennukid on pandud korrektselt järjekorda või väljuvate tipptund on lahendatud nii, et keegi pole pidanud liialt kaua ootama.
Ja lisaks meeldivad mulle need esmaspäeva hommikud, kui saab kaua magada.

Mis sulle kõige vähem sinu töö juures meeldib?
Kuigi minu töö on väga praktiline ning mingeid projekte ja lisaülesandeid ma endale veel võtnud ei ole, on siiski arvestatav osa tööst seotud dokumentide lugemisega. Väga palju infot peab peast teadma ning pidevalt olema kursis sellega, kui midagi muutub. See on kindlasti see osa mu tööst, mis mulle üleliia vaimustust ei paku.  

Mis on eriline sinu tööüksuse juures (APP / RTWR)?
Minu tööüksuste juures pean eriliseks nende paindlikkust. Olenevalt liikluse mahust võib lähenemislennujuhtimise ja lähilennujuhtimise positsioonidel korraga töötada kuni viis inimest. Öösiti või näiteks laupäeviti, kui liikluskoormus on palju madalam, on võimalik need kaks positsiooni ühendada ja kogu töö ära teha ka üksinda.

Miks eelistad just selles sektoris töötada?
Minu kursusele õpetati koolis kõigi kolme üksuse tööd, mida Lennuliiklusteeninduses tehakse ja mul oli võimalus langetada õppetöö ajal valik, et missugust spetsialiseerumist ma soovin. Minu kindlaks valikuks oli töö lennujuhtimistornis, kust avaneb võrratu vaade. See on üks suurimaid eeliseid lähenemislennujuhtimise või piirkondliku lennujuhtimise ees, kus põhiliseks töövahendiks on radar. Samuti on töö lennujuhtimistornis minu hinnangul mitmekülgsem ning liiklussituatsioonid kiiremini muutuvad. 

Mis on sinu arvates kolm kõige olulisemat omadust, mis peaksid heal lennujuhil olema?
Hea lennujuht peab kindlasti olema piisavalt enesekindel, et langetada otsuseid, kuid samas võimeline oma otsust ümber muutma, kui selgub, et mõni muu otsus oleks antud situatsioonis parem. Lisaks on väga oluline oskus töötada meeskonnas, sest erinevalt esmapilgul näivast, tuleb selles ametis teha palju koostööd.

Mis on sinu karjääri jooksul olnud kõige väljakutsuvam olukord, millega oled pidanud toime tulema?
Minu töökogemus ei ole olnud veel väga pikk ning õnneks on see olnud ebaharilike sündmuste vaene. Küll aga oli väga põnev ja pingutust nõudev olla tööl selle aasta 24. veebruaril kui seoses Eesti Vabariigi aastapäeva paraadiga toimus ülelend Vabaduse platsist. Selle tarbeks hakkasid lennukid väljuma juba tund aega varem, ootasid neile ette määratud tsoonides, siis paigutasime nad kolleegidega järjekorda ja toimus ülelend. Seejärel tuli kõik lennukid suunata turvaliselt tagasi lennuväljadele, kust nad tulid. See olukord oli huvitav just selle tõttu, et ta oli väga ebastandardne ja väikeses õhuruumi osas oli korraga koos palju lennukeid.

Millised on sinu tulevikuplaanid?
Tööalaselt näen end EANSis veel aastaid. Ettevõte pakub arenemiseks võimalusi õppida näiteks uute lennujuhtide juhendajaks, intsidentide uurijaks või aidata kaasa mõnes mitmetest ettevõttesisestest või rahvusvahelistest projektidest. Kindlasti valin ühel päeval mõne neist teekondadest, kuid hetkel naudin veel mõned aastad lihtsalt lennujuhi töö tegemist.

Kas lennujuhi töö jätab aega ka hobideks? Kui jah, siis millised on sinu hobid?
Lennujuhi töö jätab aega sellisteks hobideks, mis ei vaja kindlaid iganädalasi treeningaegu või vabu nädalavahetusi ja mida eelistatult saab teha üksinda. Mulle meeldib tööst vabal ajal lugeda, kududa, talvel sõita lumelauaga ja suvel lennata purilennukiga. Neist kõige põnevamaks pean ma purilendamist, mida teen Eesti suurimas purilennuklubis Ridali lennuväljal. Võib öelda, et minu elu on nii tööalaselt kui ka tööväliselt seotud väga tihedalt lennukitega.