KKK

1. Kui ma olen juba kandideerinud lennujuhiks, kas ma siis ei tohi rohkem kandideerida?

Kandidaate, kes on juba osalenud mõnel eelneval aastal valikuprotsessis (kas EANS korraldatud või Eesti Lennuakadeemia korraldatud), võivad samuti kandideerida juhul kui eelmisest valikust on möödunud üle kahe aasta või kui kandidaat on viimase kahe aasta jooksul edulalt läbinud FEAST 1 ja FEAST 2 testid, aga pole intervjuul valituks osutunud. 

2. Kas õpingute ajal palka makstakse? Kas ja kuidas elamiskulud kaetakse?

EANS katab kõik kulud, mis kaasnevad õpingutega: õppemaksu; majutuse; transpordikulud; tervisekindlustuse. Õpingute ajal makstakse miinimumpalka ning lisaks iga päeva eest 32 EUR lähetusraha.

3. Millised on karjäärivõimalused lennujuhi töökohal?

Kui lennujuhi luba on kätte saadud (lennujuhi loa saamiseks on vajalik läbida väljaõpe ning töökohakoolitus EANSis), on esmalt vajalik töötada lennujuhi töökohal mõnda aega, et oskused kinnistuks. 

Edaspidisteks karjäärivõimalusteks on:

  • vanemlennujuhi töö - vanemlennujuhi ülesanne on korraldada tööd vahetuses, ühes vahetuses töötab korraga sõltuvalt kellajast 5-11 inimest;
  • väljaõppejuhendaja töö – väljaõppejuhendaja ülesandeks on väljaõpet läbiva lennujuhi õpilase või täiendkoolitust läbiva lennujuhi juhendamine ning jälgimine tööpositsioonil;
  • tasemetestija töö – tasemetestija ülesandeks on lennujuhtide pädevuse hindamine;
  • arendusprojektides osalemine – paljud lennujuhid, kes tahavad oma panuse anda Eesti ja Euroopa lennujuhtimise arengusse, osalevad ekspertide ja projektijuhtidena arenguprojektides. Projektid võivad olla nii ettevõtte sisesed kui ka üle-euroopalised.

Lennujuhi amet ei tunne riigi piire, töö on üldjoontes samasugune igal pool, kas töötad Eestis, Soomes või Lõuna-Aafrikas. 

4. Kui palju lennujuhid palka saavad?

Lennujuhtide palk on sõltuvuses lennujuhi kompetentsusest, tööstaažist ning töökoormusest.
Lennuliiklusteeninduse AS (EANS) on Eesti suurim tööandja lennujuhtimisvaldkonnas, hetkel kehtivate palgakokkulepete põhjal on esimesel aastal peale lennujuhiloa saamist lennujuhi keskmine kogupalk aastas ca 35 000 eurot (bruto). Järgneva kahe aastaga kasvab palk 46 000 euroni aastas (bruto). Kõik oleneb töö tegijast ja tema panusest lennunduse arengusse.