Kandideerimine ja õpingud

TINGIMUSED ÕPINGUTE AJAL

Õpingute ajaks sõlmime õpilastega töölepingu, seega saavad õpilastest kohe EANSi töötajad.

Lisaks elukohale, on õpingute ajaks tagatud õpilastele:

  • kindlustus;
  • transpordikulud koolituskeskusse ja tagasi (sh puhkuste ajal Eestis käimine);
  • miinimumpalk;
  • lähetustasu 32 EUR päev.
Koolituse sisse on planeeritud vähemalt üks pikem puhkus jõulude ajal. Vähemalt kord kahe kuu jooksul tasub EANS õpilaste transpordikulu, et tulla koju, Eestisse. Õpilane võib omal soovil ka tihedamini kodus käia. 

Koolitusleping

Kõikide õpilastega sõlmime koolituslepingu. Koolitusleping on nii ettevõtte investeeringute kaitseks kui ka õpilasele garantiiks, et võtame ta pärast edukalt läbitud õpinguid tööle.
Koolitusleping kohustab õpilast läbima koolituse edukalt, määratledes ära juhud, mil mitteeduka läbimise korral kaasnevad rahalised kohustused ettevõtte ees, kes on teinud kulutusi õpingute toimumiseks.
Lisaks sellele on koolituslepingus ka siduvusaeg, mis kohustab õpilast pärast lennujuhi loa omandamist töötama ettevõttes vähemalt kolm aastat. Kui töötaja soovib lahkuda varem, kaasnevad sellega varalised kohustused ettevõtte ees.
 
Vaata lisaks lennujuht.ee facebooki lehte!