Kandideerimine ja õpingud

MIS SAAB PÄRAST VALIKUT JA KUS NING KUIDAS TOIMUB ÕPPETÖÖ?

 Valitutega sõlmime töö- ja koolituslepingu, kus on kirjas vastastikused kohustused.

Lennujuhtimise väljaõpe toimub 2019 aastal Taanis ja seda viib läbi Global ATS Denmark IVS. Väljaõppe kestvus on 22 nädalat ja väljaõppe algus september 2019. Väljaõppele järgneb umbes kuue kuu pikkune praktika Tallinna Lennujuhtimiskeskuses. Praktika edukalt läbinud saavad asuda tööle EANS-is. 

Väljaõppe keel on inglise keel.

Koolitus koosneb kahest etapist: algõppest ning pädevuskoolitusest.

Algõpe kestab 10 nädalat ja sellele järgneb lennujuhtimise pädevusõpe.

Algkoolitus kujutab endast üldiste lennundusalaste moodulite kogumit, kus saab algteadmised nii lennujuhtimisest, lennuinfoteenindusest, lennundusõigusest, navigatsioonist, lennukitest, raadiosidest, süsteemidest ja seadmetest, inimfaktorist jne.

Pädevuskoolitus on juba praktilise iseloomuga ning koosneb sel aastal piirkondliku lennujuhtimise pädevuse teoreetilisest osast ning simulaatorõppest, kus kõik õpitu praktilise tegevuse käigus kinnistatakse. Pädevuskoolitus kestab kokku 12 nädalat.

Koolituse jooksul tuleb teha mitmeid teadmiste kontrolle õpitud moodulite omandamise kohta. Koolitus lõppeb kontrollmängudega, mille põhjal hinnatakse, kas õpilane on kõik vajaliku omandanud.

Koolitusele järgneb orienteeruvalt kuuekuuline praktiline üksusekoolitus Tallinnas EANS-is, kus lennujuhiõpilased teevad tööd kohaliku instruktori järelevalve all ja kohanevad reaalse Tallinna lennuinfopiirkonna õhuruumi ning oludega.

Pärast edukalt läbitud õpi- ja praktikaaega antakse üle lennujuhiluba ning ees ootab töökoht EANS-is.