Kandideerimine ja õpingud

KUIDAS TOIMUB VALIK?

Valik koosneb neljast etapist:

1. Saada oma oma inglise keelne CV ning motivatsioonikiri hiljemalt 8. märtsiks 2019.

2. Kandideerinutest valitakse välja kuni 150 kandidaati arvutitestidele, mis toimuvad ajavahemikus 25.-26. märts 2019. Lennujuhtide valiku viivad läbi eksperdid ja valikuks kasutatakse FEAST testi (First European Air traffic controller Selection Test). FEASTi eesmärk on mõõta selliseid oskusi ja võimeid nagu otsustusvõime, loogilise mõtlemise võime, nägemistaju, tähelepanu, peast arvutamine ja ruumiline taju. Testid esitavad suuri nõudmisi keskendumisvõimele ning vajalik on püsivus. Testitakse ka inglise keele oskust. 
 
3. Kolmandasse vooru kutsutakse kuni 32 esimese arvutitesti (FEAST 1) edukalt läbinud kandidaati. Voor koosneb arvutitestist (FEAST 2), isiksusetestist ning intervjuust ning toimuvad ajavahemikul 27-28. märts 2019 .

4. Neljas voor on arsti külastamine ja tausta kontroll. Kuna lennujuhi tervislik seisund on tööle lubamisel väga oluline kriteerium, peab iga õppima asuja läbima meditsiinilise kontrolli. Kontrollitakse nägemist (mis ei tähenda, et kandidaat ei tohiks prillikandja olla), kuulmist, vererõhku jpm.
Tausta kontrolli läbimine on eelduseks, et saaksid asuda õppima ja tööle lennujuhina.  Tausta kontroll aitab meil tagada ettevõtte ja teenuse julgeolekut ning on eelduseks riigikaitseobjektile juurdepääsu omamiseks. 

NB! Kuna sel aastal filmitakse lennujuhtide valikust ka telesari, siis lõplikud kandidaadid, kes asuvad õppima lennujuhiks, selguvad pärast telesarja võtteid mai lõpuks. Saates osalejad valime välja kolmanda vooru jooksul. 
Saatel on küll üks võitja, kes saab auhinnaks ümbermaailmareisi aga lennujuhi töö jaoks sobivaid kandidaate, keda saata õpingutele,  soovime sel aastal leida vähemalt neli. 

NBNB! Kandidaate, kes on juba osalenud mõnel eelneval aastal valikuprotsessis (kas EANS korraldatud või Eesti Lennuakadeemia korraldatud), võivad samuti kandideerida juhul kui eelmisest valikust on möödunud üle kahe aasta või kui kandidaat on viimase kahe aasta jooksul edulalt läbinud FEAST 1 ja FEAST 2 testid, aga pole intervjuul valituks osutunud.