Saada CV

×

Warning message

X

Saate toodab Downtown Pictures OÜ (edaspidi „Tootja“), reg. nr. 10974683, asukohaga Ahtri 12, 10151 Tallinn.

Käesolevate lepingutingimuste nõustumisega sõlmivad Tootja juhatuse liige Jaan Laugamõts ja Kandidaat eellepingu alljärgnevas, juhul kui Kandidaat osutub saatesse valituks.

1. Üldsätted

1.1. Lepingu esemeks on pooltevahelised suhted, mis tekivad seoses Kandidaadi osalemisega Lennuliiklusteeninduse AS tellitud telesaatesarja „TAEVAVALVURID” (edaspidi „Saatesari“) salvestamisel kuupäevadel, mis on fikseeritud lisas nr 1.

2. Lepingutasu

2.1. Tootja kohustub tasuma Kandidaadile punktis 1 nimetatud toimingute eest lepingutasu, mis jaguneb järgmiselt:

2.2. Saatesarjas osalemise eest, mis hõlmab täielikult ka saatesarjaga seonduvaid autoriõiguseid, on Kandidaadile ette nähtud tasu 0 eurot ja 0 eurosenti.

3. Intellektuaalne omand

3.1. Lepingu sõlmimisega annab Kandidaat nõusoleku Saatesarjas oma esituse jäädvustamiseks.

3.2. Lepingu täitmisel kõik Kandidaadi esitusega tekkinud varalised õigused (sealhulgas ka autoriõigused) lähevad tähtajatult üle Tootjale.

4. Kandidaat kohustub:

4.1 osalema Saatesarjas vastavalt Tootja ettevalmistatud situatsioonidele ja tingimustele oma parima oskuse piirides vastavalt Tootja määratud ajagraafikule.

4.2 pidama kinni headest konfidentsiaalsustavadest, mis tähendab eelkõige, et kampaania kohta ei tohi levitada mistahes informatsiooni, mis võiks kahjustada Lennuliiklusteeninduse AS, Optimist Creative OÜ, Downtown Pictures OÜ või Saatesarja mainet.

4.3 mitte avaldama mistahes informatsiooni Saatesarja kohta enne selle algust seda enne Tootjaga kirjalikult kooskõlastamata.

5. Lepingu rikkumine

5.1 Juhul, kui Saatesarja materjali salvestamisel on Tootjal pretensioone Kandidaadi eelnevalt kokkulepitud tegevuse mittesobivuse kohta, on Tootjal õigus nõuda Kandidaadilt vajalike kulutuste hüvitamist, mis Tootja kandis Saatesarja salvestusel Kandidaadi tõttu esinenud puuduste parandamisel oma vahenditega ja/või kasutades kolmandaid isikuid.

6. Vaidluste lahendamine

6.1. Lepinguga seonduvad ja lepingust tulenevad vaidlused lahendatakse pooltevaheliste läbirääkimiste teel, konsensuse mittesaavutamisel Tallinna Linnakohtus.

7. Muud sätted

7.1. Leping on koostatud ühel lehel kahes identses juriidiliselt võrdses eksemplaris, millest kumbki pool saab ühe.

7.2. Leping jõustub CV saatsmisega, millega Kandidaat annab ka nõustumise käesolevate lepingutingimusega.

7.3. Leping on siduv tähtajatult.

X

Millisel perioodil toimuvad saate võtted?

Kandidaatide eelselektsioon toimub 25.-29. märtsil. Võtteperiood on planeeritud aprilli lõppu ja mai kuusse, ent täpsed kuupäevad on veel selgumisel. Enamus võttepäevi jääb nädalavahetustele, et mõjutada võimalikult vähe tööl/koolis käimist.

Millised on saates antavad ülesanded?

Saates antavad ülesanded panevad proovile osaleja mälu, tähelepanuvõime, orienteerumisvõime, loogika ja võime töötada meeskonnas – mis on kõik olulised eeldused lennujuhiks saamisel.

Kas tegemist on otsesaatega?

Otsesaatest tulenevat kaamerahirmu tundma ei pea, kuna saade lindistatakse ette. Enne eetrisseminekut monteeritakse saade kokku vaatemänguliseks.

Kas saates osalejad saavad kaamerakoolituse?

“Taevavalvurid” tootja Downtown Pictures OÜ on paljud tuntud telesaated (Heureka jpt.) produtseerinud ettevõte, milles töötavad Eesti oma ala tipud. Üks osa nende tööst on anda osalejatele nõu, kuidas kaamera ees kõige paremini hakkama saada.

Kas kõik lennujuhiks kandideerijad osalevad saates?

Saates osalevad 10 kandideerijat, kes valitakse välja eelselektsioonil 25-29. märtsil. Küll soovime teha ülesvõtteid ka eelselektsioonilt, et anda edasi meeleolu ja uurida kandideerijate tundeid, kui nad on valmis neid jagama.

Miks ma pean kandideerimisel nõustuma saates osalemise tingimustega?

Iga telesaate tootmisel on leping osalejatega aluseks parimale võimalikule tulemusele. Leping kindlustab ausa partnerluse tootja ja osaleja vahel. Näiteks on üks oluline punkt see, et kuna saade lindistatakse varem ette, ei avaldaks osalejad saate tulemusi enne eetrisseminekut.

Kas minust võib saada lennujuht ka siis kui ma saates ei osale?

Sel aastal oleme otsustanud viia valiku läbi käsikäes saate tootmisega ja sellepärast küsime kandideerijatelt nõusolekut ka saates osalemiseks. Kui sa kohe kindlasti ei soovi seda nõusolekut anda, siis on sul ikkagi võimalik kandideerida lennujuhiks kas Eesti Lennuakadeemiasse, kus saab omandada lennujuhi elukutse koos kõrgharidusega või oodata meie järgmist kampaaniat, mis toimub juba tavapärastel tingimustel ja ilma saates osalemise võimaluseta.

Hea kandideerija

Hea kandideerija

CV-de edastamise tähtaeg on selleks aastaks lõppenud. Jälgi meid Facebook lehel, et olla kursis järgmise kandideerimisvõimalusega.