Kandideerimine ja õpingud

TINGIMUSED ÕPINGUTE AJAL

Õpingute ajaks sõlmime õpilastega töölepingu, seega saavad õpilastest kohe EANS töötajad. EANS hoolitseb selle eest, et õpilastel oleks õpingute ajal elukoht. 

Lisaks elukohale on õpingute ajaks tagatud õpilastele:

  • kindlustus;
  • transpordikulud koolituskeskusse ja tagasi (sh puhkuste ajal Eestis käimine);
  • miinimumpalk.

Koolituse sisse on planeeritud kaks pikemat puhkust, üks pikem vaheaeg jõulude ajal ja teine nädalane vaheaeg veebruaris algõppe ja pädevuskoolituse vahepeal. Vaheaegadel võimaldame õpilastel koju, Eestisse, sõita.

Koolitusleping
Kõikide õpilastega sõlmime koolituslepingu. Koolitusleping on nii ettevõtte investeeringute kaitseks kui ka õpilasele garantiiks, et võtame ta pärast edukalt läbitud õpinguid tööle.
Koolitusleping kohustab õpilast läbima koolituse edukalt, määratledes ära juhud, mil mitteeduka läbimise korral kaasnevad rahalised kohustused ettevõtte ees, kes on teinud kulutusi õpingute toimumiseks. 
Lisaks sellele on koolituslepingus ka siduvusaeg, mis kohustab õpilast pärast lennujuhi loa omandamist töötama ettevõttes vähemalt kolm aastat. Kui töötaja soovib lahkuda varem, kaasnevad sellega varalised kohustused ettevõtte ees.

Vaata, mida arvab õpingutest 2006/2007 aastal DFS Akadeemias õppinud lennujuht.