Kandideerimine ja õpingud

KUIDAS TOIMUB VALIK?

Lennujuhiõpilaste valik toimub koostöös Saksamaa Lennuakadeemia (DFS Akadeemia)  ekspertidega, kellega omame pikaajalist koostöökogemust.
 
Valik koosneb neljast etapist:

1. Saada meile oma inglise keelne CV ning motivatsioonikiri, mida saad teha siin hiljemalt    10. juuniks;

2. CV-de põhjal valime välja kuni 150 kandidaati kirjalikele testidele (toimuvad ajavahemikul 26.06.2017-27.06.2017), mis hõlmavad järgmist:

  • inglise keele test, kus saame aimu keelelistest oskustest;
  • erinevate lennujuhi töö jaoks vajalike võimete mõõtmine (kontsentreerumisvõime, mälu, ruumitaju, loogiline mõtlemine jne.).

3. Kolmandasse vooru kutsume kuni 32 kirjaliku testi edukalt läbinud kandidaati. Voor koosneb arvutisimulatsioonidest ning intervjuust (toimuvad ajavahemikul 28.06.2017-30.06.2017). 

  •  Arvutisimulatsioonid on spetsiaalselt antud otstarbeks loodud testid, mis mõõdavad lennujuhi töö jaoks olulisi võimeid.
  • Intervjuu toimub inglise keeles ja selle eesmärgiks on tajuda kandidaadi isikuomadusi, motivatsiooni ning sobivust lennujuhi tööle.

4. Viimane voor on arsti külastamine, mis toimib ajavahemikul 03.-07.07.2017. Kuna lennujuhi tervislik seisund on tööle lubamisel väga oluline kriteerium, peab iga õppima asuja läbima meditsiinilise kontrolli. Kontrollitakse nägemist (mis ei tähenda, et kandidaat ei tohiks prillikandja olla), kuulmist, vererõhku jpm. 

Kui kõik eelnevad etapid on läbitud, on selgunud lennujuhiõpilased.

PS! Kandidaate, kes mõnel eelneval aastal juba osalesid valikuprotseduuris ning langesid välja, kahjuks enam katsetele ei kutsuta.