Kandideerimine ja õpingud

KUIDAS TOIMUB VALIK?

Valik koosneb neljast etapist:

1. Saada meile oma inglise keelne CV ning motivatsioonikiri, mida saad teha siin hiljemalt 13. maiks;

2. Kandideerinutest valime välja kuni 150 kandidaati arvutitestidele. Lennujuhtide valiku viivad läbi ANS Finland eksperdid ja valikuks kasutatakse FEAST testi (First European Air traffic controller Selection Test). FEASTi eesmärk on mõõta selliseid oskusi ja võimeid nagu otsustusvõime, loogilise mõtlemise võime, nägemistaju, tähelepanu, peast arvutamine ja ruumiline taju. Testid esitavad suuri nõudmisi keskendumisvõimele ning vajalik on püsivus. Testitakse ka inglise keele oskust. 
 
3. Kolmandasse vooru kutsume kuni 32 esimese arvutitesti (FEAST 1) edukalt läbinud kandidaati. Voor koosneb arvutitestist (FEAST 2), isiksusetestist ning intervjuust.
 
Testid toimuvad Tallinnas ajavahemikul 4.06.2018-8.06.2018, palume kõikidel kandidaatidel nende kuupäevadega arvestada ning olla valmis testidel osalemiseks. Kogu valikuprotsess toimub inglise keeles.

4. Viimane voor on arsti külastamine, mis toimub juunikuu jooksul. Kuna lennujuhi tervislik seisund on tööle lubamisel väga oluline kriteerium, peab iga õppima asuja läbima meditsiinilise kontrolli. Kontrollitakse nägemist (mis ei tähenda, et kandidaat ei tohiks prillikandja olla), kuulmist, vererõhku jpm.

Kui kõik eelnevad etapid on läbitud, on selgunud lennujuhiõpilased.

NB! Kandidaate, kes on juba osalenud mõnel eelneval aastal valikuprotsessis (kas EANS korraldatud või Eesti Lennuakadeemia korraldatud), kuid pole osutunud valituks, kahjuks enam katsetele ei kutsuta.