Kandideerimine ja õpingud

KUIDAS TOIMUB VALIK?

Valik koosneb neljast etapist:

1. Tuleb saata oma inglise keelne CV ning motivatsioonikiri.

2. Kandideerinutest valitakse välja kuni 150 kandidaati arvutitestidele. Lennujuhtide valiku viivad läbi eksperdid ja valikuks kasutatakse FEAST testi (First European Air traffic controller Selection Test). FEASTi eesmärk on mõõta selliseid oskusi ja võimeid nagu otsustusvõime, loogilise mõtlemise võime, nägemistaju, tähelepanu, peast arvutamine ja ruumiline taju. Testid esitavad suuri nõudmisi keskendumisvõimele ning vajalik on püsivus. Testitakse ka inglise keele oskust. 
 
3. Kolmandasse vooru kutsutakse kuni 32 esimese arvutitesti (FEAST 1) edukalt läbinud kandidaati. Voor koosneb arvutitestist (FEAST 2), isiksusetestist ning intervjuust.

4. Viimane voor on arsti külastamine ja tausta kontroll. Kuna lennujuhi tervislik seisund on tööle lubamisel väga oluline kriteerium, peab iga õppima asuja läbima meditsiinilise kontrolli. Kontrollitakse nägemist (mis ei tähenda, et kandidaat ei tohiks prillikandja olla), kuulmist, vererõhku jpm.
Tausta kontrolli läbimine on eelduseks, et saaksid asuda õppima ja tööle lennujuhina.  Tausta kontroll aitab meil tagada ettevõtte ja teenuse julgeolekut ning on eelduseks riigikaitseobjektile juurdepääsu omamiseks. 

Kui kõik eelnevad etapid on läbitud, on selgunud lennujuhiõpilased.

NB! Kandidaate, kes on juba osalenud mõnel eelneval aastal valikuprotsessis (kas EANS korraldatud või Eesti Lennuakadeemia korraldatud), kuid pole osutunud valituks, kahjuks enam katsetele ei kutsuta.