Kandideerimine ja õpingud

Lennujuhtide ridade täiendamiseks korraldab Lennuliiklusteeninduse AS (EANS) lennujuhtide väljaõppe kursusi. Järgmine valik toimub 2017. aastal, kui plaanid paigas, leiad vastava info siit samast veebilehelt. Lennujuhiks saab õppida ka Eesti Lennuakadeemias, kus alustab õpinguid uus lennujuhtide grupp igal aastal, vajaliku info leiad aadressilt: http://www.lennuakadeemia.ee/sisseastujale/uldandmed

KUIDAS TOIMUB VALIK?
Lennujuhiõpilaste valik toimub koostöös Saksamaa Lennuakadeemia ekspertidega, kellega omame pikajalist koostöökogemust.
 
Valik koosneb neljast etapist:

  1. Saada meile oma inglise keelne Curriculum Vitae ning motivatsioonikiri, mida saad teha siin;
  2. CV-de põhjal valime välja kuni 150 kandidaati kirjalikele testidele, mis hõlmavad järgmist:
  • inglise keele test, kus saame aimu keelelistest oskustest;
  • erinevate lennujuhi töö jaoks vajalike võimete mõõtmine (kontsentreerumisvõime, mälu, ruumitaju, loogiline mõtlemine jne.).
  1. Kolmandasse vooru kutsume kuni 32 kirjaliku testi edukalt läbinud kandidaati. Voor koosneb arvutisimulatsioonidest ning intervjuust. 
  • Arvutisimulatsioonid on spetsiaalselt antud otstarbeks loodud testid, mis mõõdavad lennujuhi töö jaoks olulisi võimeid.
  • Intervjuu toimub inglise keeles ja selle eesmärgiks on tajuda kandidaadi isikuomadusi, motivatsiooni ning sobivust lennujuhi tööle.
  1. Viimane voor on arsti külastamine. Kuna lennujuhi tervislik seisund on tööle lubamisel väga oluline kriteerium, peab iga õppima asuja läbima meditsiinilise kontrolli. Kontrollitakse nägemist (mis ei tähenda, et kandidaat ei tohiks prillikandja olla), kuulmist, vererõhku jpm. 

Kui kõik eelnevad etapid on läbitud, on selgunud lennujuhiõpilased.

PS! Kandidaate, kes mõnel eelneval aastal juba osalesid valikuprotseduuris ning langesid välja, kahjuks enam katsetele ei kutsuta.